Home » Uffici e Servizi  Beni culturali » Commissione Arte Sacra e Beni Culturali 
stampa
Commissione Arte Sacra e Beni Culturali
mons. Rino Bottecchi, presidente
Diocesi di Carpi • C.so Fanti 13, 41012 Carpi (Mo) • Tel. 059 686048 • Fax. 059 6326530
Ufficio Stampa • via D. E. Loschi, 8 - 41012 Carpi (MO) • Tel. 059 687068 • Fax 059 630238
E-mail: ufficiostampa@carpi.chiesacattolica.it